Julia Berndtsson – Grafisk designer

Prisförfrågan?

Berätta för oss vad du är ute efter så kan vi bolla idéer och ta fram ett prisförslag

et|icon_pencil|j

Grafisk design

Julia är vår grafiska designer. Hon hjälper dig gärna med bland annat:

  • Design av logotyp
  • Design av broschyr/folder
  • Design av visitkort
  • Design av annons/reklam

”Varje gång ett företag syns värderas det”

Profilering är att alltid lyfta fram och förstärka vad man vill bli förknippad med. Detta är en förutsättning för att kunna skapa den image man önskar hos den omgivning man är beroende av.

– Så, vad kan vi hjälpa dig med?

Det beror på er situation, hur ni kommunicerar med er omgivning. Men målet för vår insats är alltid att er identitet skall profileras så att ni får den image ni önskar. Insign ser till att logotyper, broschyrer, visitkort och reklambilder som Ni använder i er marknadsföring stämmer överens med er identitet.